• Otomotiv Geri Dönüşüm Bilgi İşlem

Bünyesinde bulundurduğu ÖTA Geçici Depolama Alanları ve münferit depolar projepartneri/çözüm ortakları ile belirlenenmarka araçlara otomotiv geri dönüşüm faaliyeti kapsamında yeniden kullanılabilir (hasarsız, revizyonlu), spot ve orijinal parça tedarik ve satış faaliyetlerini gerçekleştirme amacındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği/tebliği, ELV Direktifi (End of Life Vehicle Directive 2000/53/EC) çerçevesinde Otomotiv Geri Dönüşüm ile ilgili olarak Bilgi İşlem faaliyetinde bulunmakta olup;
a. Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak,
b. AB Ülkeleri ve uluslararası sektörle ilgili teknik ve yasal gelişmeleri izlemek, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, araştırmak, Üniversiteler ve Araştırma Kurum ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak firmanın yurt gerçeklerine uygun olarak gelişmesi ve büyümesinin yollarını araştırmak,
c. ÖTA ön işlem ve söküm ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek işlem ve söküm aşamalarına ek olarak kayıt ve rapor sisteminde iyileştirmeler yapmak, yeniden kullanım parçalarının uluslararası standartlara göre barkodlamasını sağlamak ve ilgili programı yaygınlaştırmak,
d. ÖTA iş akışını her yönüyle kayıt altına alarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak (kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması),
e. Her türlü atığın çevresel etkilerinin azaltılması, toplanmasını, taşınmasını, geri kazanım yoluyla yeniden üretim sürecine katılarak ulusal ekonomiye kazandırılmasını,
f. ÖTA hizmeti sunduğu iş ve çözüm ortakları adına Kanunlar ve Yönetmeliklerden kaynaklanan atık yönetimi sorumluluklarını yerine getirmek üzere organizasyonlar oluşturmak üzere bir veya birden fazla iktisadi işletme kurmak, işletmek ve işlettirmek amacındadır.